Data wpisu: 09.11.2018

12 listopada sklepy jednak otwarte!

Wszystko wskazuje na to, że w dniu wolnym od pracy tj 12 listopada 2018r. sklepy będą jednak otwarte.

Zgodnie z ustawą uchwaloną przez Sejm RP i podpisaną przez Prezydenta, 12 listopada 2018r. został ustanowiony świętem narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i tym samym dniem wolnym od pracy. Dzieje się tak z uwagi na zapisy art. 2 Ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy którego:

Dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.

Wszystko było by w porządku, tyle że artykuł ów pozostaje w kolizji z ustawą ograniczającą handel w niedziele i święta, na mocy której zgodnie z art. 5:

W niedziele i święta w placówkach handlowych:

1)handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

2)powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem

- są zakazane.

Problem w tym jednak, że na podstawie tej ustawy za święta uważa się jedynie te wymienione w Ustawie o dniach wolnych od pracy, a ta z kolei nie wspomina o 12 listopada, gdyż uchwalona została wcześniej a o jej nowelizacji najwyraźniej Ustawodawca zapomniał.

Tak więc w dniu wolnym od pracy pracować będzie oprócz zakładów opieki zdrowotnej które zostały w zasadzie z tej ustawy wyłączone zapewne większość placówek handlowych, gdyż de facto nie ma zakazu pracy w dni ustawowo wolne od pracy, z poszanowaniem oczywiście przepisów Kodeksu pracy regulującego pracę w święta i dni od pracy wolne.


Autor wpisu:
Nieznany użytkownik

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm: usługi marketingowe, produkcja oprogramowania, organizacja eventów, usługi bhp, usługi IT, oraz inne.

Zobacz ofertęSkontaktuj się z nami

Przewiń do góry