W czym możemy pomóc?

Regulamin Soluma Group

I. Definicje:

1/ Firma - właściciel marki / firmy, która poprzez wniesienie stosownej opłaty dołączyła do współpracy w ramach Soluma Group.

2/ Soluma Group – grupa biznesowa współpracujących ze sobą firm w zakresie promowania i czerpania korzyści ze wspólnej marki tj. Soluma Group.

 

II. Ogólne zasady

1/ Uczestnictwo w Soluma Group oznacza kierowanie się wspólnym interesem całej grupy, której sukces przekłada się na korzyści wizerunkowe dla wszystkich firm.

2/ Firma zobowiązana jest:

 • wnosić miesięczną opłatę, której wysokość została opisana tutaj (rozliczenie co 12 miesięcy) - kwota ta pozwala utrzymać stronę Soluma Group i promować całą naszą grupę biznesową,
   
 • umieścić informacje w stopce strony internetowej o uczestnictwie w Soluma Group (+ link do strony SolumaGroup.pl).
   

3/ Firma dysponuje swoją marką w dowolnym zakresie, który nie łamie postanowień niniejszego regulaminu.

4/ W przypadku wykluczenia z Soluma Group lub rezygnacji z uczestnictwa w Soluma Group, firma traci prawo do używania identyfikacji wizualnej utworzonej w ramach Soluma Group oraz traci prawo do używania licencji systemu CMS. Wymienione elementy mogą zostać udostępnione komercyjnie - warunki są ustalane indywidualnie.

 

III. Zakaz konkurencji

1/ Firma przystępując do Soluma Group uzyskuje wyłączność* na oferowanie swoich produktów i usług. Oznacza to, że jeśli w Soluma Group jest już firma oferująca usługi np.: „produkcji stron www” – to nie może przystąpić do Soluma Group inna firma oferujące takie same usługi.
 * Pod warunkiem, że: zleciła prowadzenie bloga tematycznego na Soluma Group (min. 2 wpisy miesięcznie), korzysta z obowiązującej w danym czasie wizualizacji graficznej strony www Soluma Group (design system), prowadzi (na swojej stronie www) regularnie blog tematyczny (min. 2 wpisy miesięcznie).

2/ Sprzedaż produktów/usług oferowanych przez inne firmy uczestniczące w Soluma Group, grozi wykluczeniem z grupy. Każda firma może oferować takie produkty/usługi, jednak musi uzyskać zgodę firmy, która posiada wyłączność na daną usługę. Dodatkowe informacje: tutaj.

3/ Za sprzedaż produktów i usług oferowanych przez firmę z Soluma Group (pośrednictwo) można uzyskać prowizję wypłacaną przez tę firmę. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie między współpracującymi firmami.

 

IV. Wykluczenie z Soluma Group

Wykluczenie z Soluma Group może nastąpić w przypadku:

1/ Działania na szkodę marki
2/ Prowadzenie działań niedozwolonych
3/ Nieterminowego regulowania zobowiązań
4/ Łamanie postanowień regulaminu

Ad.1/ Działania na szkodę marki
Każdy z właścicieli firmy w Soluma Group ma obowiązek dbać o jej profesjonalny wizerunek. Podejmowanie działań wpływających niekorzystnie na wizerunek Soluma Gruop, jego firmy lub firm działających w Soluma Group skutkuje wykluczeniem z Soluma Group. Ocena i kwalifikacja prowadzonych działań przez właściciela marki, należy do zarządu Soluma Group.

Działania szkodzące wizerunkowi marki to m.in.:

 • Świadczenie usług niskiej jakości.
 • Nieterminowe realizowanie zleceń, w szczególności bez uprzedzenia klienta o możliwym opóźnieniu.
 • Wprowadzanie klientów w błąd, podejmowanie się realizacji zleceń, które są poza kompetencjami i umiejętnościami właściciela marki.
 • Prowadzenie działalności ściśle konkurencyjnej wobec posiadanej firmy
 • Niedbałe przygotowywanie ofert, brak reakcji na zapytania klientów.
 • Wykorzystywanie profili marki w mediach społecznościowych w celach prywatnych, publikowanie kontrowersyjnych komentarzy niezwiązanych z działalnością profesjonalną. 
 • Reklamowanie marki przy pomocy materiałów bardzo niskiej jakości, w tym publikowanie treści promocyjnych zawierających błędy ortograficzne, stylistyczne, merytoryczne. 
 • Brak dbałości o aktualizację treści na stronie internetowej marki, w szczególności oferty. 
 • Niepodejmowanie żadnych działań reklamowych/promocyjnych na rzecz własnej firmy. 

Ad. 2/ Działania niedozwolone.

Niedozwolone jest:

 • promowanie w jakikolwiek sposób oraz sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży: substancji zakazanych (w tym narkotyków), substancji psychoaktywnych, pornografii, hazardu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych i fajerwerków, w tym tworzenie instrukcji otrzymywania lub pozyskiwania tych elementów oraz innych produktów mogących wyrządzić krzywdę lub szkodę.
 • reklamowanie dostępnych produktów na rynku niezgodnie z obowiązującym prawem (np.: alkohol, wyroby tytoniowe, etc.)
 • promowanie: nienawiści, przemocy, rasizmu, nietolerancji na tle religijnym oraz organizacji o takich promujących takie poglądy; treści szokujących lub wywołujących obrzydzenie (w tym: zastraszanie, dokuczanie innym osobom, drastyczne zdjęcia wypadków lub scen zbrodni, okrucieństwo wobec zwierząt, morderstwa, samookaleczenia, wymuszanie, szantaż, wulgarny język.)

Ad. 3/ Nieterminowe regulowanie zobowiązań

Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec Soluma Gruop, firm z Soluma Group lub innych kontrahentów jest kwalifikowane jako działanie na szkodę marki.

Ad. 4/  Łamanie postanowień regulaminu

A/ W przypadku złamania postanowień niniejszego regulaminu, Zarząd Soluma Group ustala i decyduje, czy do złamania regulaminu doszło umyślnie czy nieumyślnie.

B/ W przypadku umyślnego złamania zasad regulaminu, Zarząd głosuje nad wykluczeniem firmy z Soluma Group. 

C/ W przypadku nieumyślnego złamania zasad regulaminu, zarząd może udzielić nagany. Nagana wiąże się z utratą przywilejów:  usunięciem wszystkich informacji na temat marki ze strony Soluma Group oraz poszczególnych marek, marka przestanie być też promowana przez członków Soluma Group. Okres trwania nagany ustala Zarząd. Po upłynięciu terminu nagany marka może odzyskać pierwotne przywileje.


V. Zarząd

1. Zarząd Soluma Group tworzą właściciele poszczególnych firm należących do Soluma Group.

2. Zarząd składa się z minimum 3 osób.

3. Wybór Zarządu. Członkami zarządu mogą być właściciele firm aktywnie działający na rzecz Soluma Group. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Zarządu należy skierować do Prezesa Zarządu.

4. Prezes i członkowie Zarządu nie pobierają wynagrodzeń ani nie osiągają żadnych dodatkowych profitów w związku z pełnieniem swoich funkcji.

 

VI. Marki z brandem „Soluma” w nazwie

1/ Firma zobowiązana jest do używania opracowanej identyfikacji wizualnej, tj.: strona www, wizytówki, papier firmowy, teczka firmowa, papeteria elektroniczna oraz inne opracowane elementy identyfikacji wizualnej.

2/ Wykluczenie z Soluma Group jest równoznaczne z utratą wszelkich praw do marki, domeny internetowej, strony www, systemu CMS, identyfikacji wizualnej. Utrata praw do marki jest równoznaczna zakazem używania nazwy Soluma w jakimkolwiek kontekście.

 

Powiązane artykuły

Stosujemy pliki cookies. Jeśli nie blokujesz tych plików (samodzielnie przez ustawienia przeglądarki), to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Zobacz politykę cookies.
Przewiń do góry