Data wpisu: 03.09.2018

Czego nie może robić firma windykacyjna? Warto znać swoje prawa!

Windykacja należności często jest jedynym sposobem na relatywnie szybkie odzyskanie własnych pieniędzy. W Polsce działa wiele firm i kancelarii prawnych wyspecjalizowanych w prowadzeniu działań windykacyjnych. Nie należy ich jednak utożsamiać z obrazem kreowanym w filmach sensacyjnych. W tym poradniku podpowiadamy, czego absolutnie nie może robić firma windykacyjna, bez względu na wartość długu.

Zastraszanie

Żadna profesjonalna firma windykacyjna, a tym bardziej kancelaria prawna, nie wciela się w rolę bandytów, którzy odzyskują dług nie zważając na obowiązujące przepisy prawa. Zakazane jest m.in. straszenie dłużnika komornikiem, sądem czy wizytą policji.

Warto pamiętać, że firma windykacyjna nie ma narzędzi prawnych umożliwiających jej skierowanie działań organów ścigania przeciwko dłużnikowi. Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, w której firma jest w posiadaniu dowodów popełnienia przestępstwa przez dłużnika. Wówczas powinna je niezwłocznie przekazać policji lub prokuraturze – nie może natomiast używać argumentu w stylu: „Jeśli nie odda pan długu, to powiemy o wszystkim policji.”. Wszelkie formy zastraszania są niezgodne z prawem.

Wchodzenie do domu

Prawo wejścia do domu dłużnika, nawet podczas jego nieobecności, ma wyłącznie komornik sądowy (dysponujący wyrokiem sądu z klauzulą wykonalności), a przedstawiciel firmy windykacyjnej nim nie jest. Jeśli więc taka osoba wtargnie na teren nieruchomości należącej do dłużnika, będziemy mieli do czynienia z naruszeniem miru domowego – wówczas można poprosić o interwencję policję.

Dłużnik nie ma obowiązku wpuszczenia przedstawiciela firmy windykacyjnej do mieszkania w celu oszacowania przez niego majątku. Nie musi mu także udostępniać żadnych informacji na temat posiadanych dóbr czy oszczędności.

Szkalowanie imienia dłużnika

Firmie windykacyjnej kategorycznie nie wolno udostępniać informacji o istniejącym czy domniemanym długu osobom trzecim. Niezgodne z prawem jest zawiadamianie o tym np. pracodawcy, członków rodziny czy sąsiadów. Windykator nie może m.in. nachodzić dłużnika w pracy czy wysyłać do jego miejsca zatrudnienia pism informujących o zadłużeniu.

Warto wiedzieć, że udostępnienie takich informacji jest równoznaczne z naruszeniem tajemnicy bankowej, za co konsekwencje karne poniesie nie tylko firma windykacyjna, ale też bank, który przekazał jej dane dłużnika.

Pobieranie dodatkowych opłat

Jeśli dłużnik nie zgodził się na to, aby firma windykacyjna obciążyła go jakimikolwiek dodatkowymi kosztami postępowania, to ich naliczanie jest traktowane jako wyłudzenie. Sam wierzyciel może natomiast obciążyć dłużnika jedynie ustawowymi odsetkami.

Wszelkie dodatkowe koszty mogą zostać naliczone dopiero na drodze postępowania sądowego (koszty procesowe, koszty egzekucyjne, koszty zastępstwa procesowego etc.), jednak są one ustalane w oparciu o zwyczajowe stawki, a nie „widzimisię” firmy windykacyjnej.

Najważniejszą kwestią, o jakiej powinien pamiętać każdy dłużnik, jest to, że firmy windykacyjnej nie wolno utożsamiać z komornikiem. Jej uprawnienia są mocno ograniczone i regulowane przepisami prawa. Jeśli firma windykacyjna stosuje niedozwolone praktyki, dłużnik może skorzystać z dostępnych narzędzi obrony. Warto przy tym skorzystać z pomocy kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w prowadzeniu tego typu spraw.


Autor wpisu:
Soluma Group, Grzegorz Wiśniewski

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm: usługi marketingowe, produkcja oprogramowania, organizacja eventów, usługi bhp, usługi IT, oraz inne.

Zobacz ofertęSkontaktuj się z nami

Przewiń do góry