Data wpisu: 04.12.2018

Czy wiesz, że możesz głosić sprzeciw wobec kontroli skarbowej w Twojej firmie?

Wśród polskich przedsiębiorców panuje pogląd, że w momencie rozpoczęcia kontroli skarbowej w firmie lepiej nie nadepnąć kontrolerom na odcisk. Pokora jest oczywiście wskazana, ale jeśli przedsiębiorca ma uzasadnione podejrzenie, że działania organów skarbowych są prowadzone wbrew przepisom, może (a wręcz powinien) zgłosić swój sprzeciw. Sprawdź, jak zaprotestować przeciwko kontroli skarbowej.

Kiedy możesz zgłosić sprzeciw wobec kontroli?

Zawsze wtedy, gdy w Twojej ocenie kontrola została wszczęta z pogwałceniem przepisów lub też jest prowadzona niezgodnie z prawem. Konkrety? Organ kontrolny w swoich działaniach musi się stosować do ustawy, a w szczególności dochować obowiązku:

  • Wcześniejszego zawiadomienia przedsiębiorcy o planowanym wszczęciu kontroli (poza wyjątkami, m.in. gdy w grę wchodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego);
  • Okazania legitymacji służbowej oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
  • Umożliwienia przedsiębiorcy obecności przy czynnościach kontrolnych;
  • Zakończenia kontroli w czasie określonym przez ustawę;

Jeśli masz dowody na to, że którakolwiek z tych zasad została złamana, jak najbardziej możesz zgłosić swój sprzeciw. Podobnie będzie w sytuacji, gdy np. uznasz, że organ skarbowy Cię nęka, ponieważ przeprowadza kontrole zbyt często.

Jak zgłosić sprzeciw?

Musisz zdecydować się na oficjalną drogę, czyli przygotować pismo zaadresowane do organu prowadzącego kontrolę – zwykle będzie to Naczelnik właściwego Urzędu Skarbowego. W piśmie tym wyraź swoje zastrzeżenia, możesz również dołączyć do niego dowody na złamanie przepisów ustawy.

Pamiętaj, że na zgłoszenie sprzeciwu masz tylko 3 dni od momentu rozpoczęcia kontroli. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy podważasz czas trwania czynności. Jeśli kontrola się przedłuża (trwa ponad 48 dni), to termin trzydniowy jest liczony od momentu przekroczenia ustawowego czasu trwania czynności kontrolnych.

Sprzeciw złożony: co dalej?

Warto wiedzieć, że zgłoszenie sprzeciwu automatycznie zawiesza kontrolę. Urzędnicy mogą jedynie zabezpieczyć wcześniej zebrane dowody, ale nie mają prawa dłużej przebywać w przedsiębiorstwie. Organ skarbowy musi zweryfikować zarzuty podatnika w ciągu 3 dni. Jeśli uzna, że wszystko jest w porządku, przedsiębiorca musi zostać o tym poinformowany na piśmie – dopiero wtedy kontrola może być kontynuowana.

Uwaga!

Na taką decyzję możesz jeszcze złożyć zażalenie. Masz na to 3 dni. Kontrola ponownie zostanie wstrzymana – tym razem na 7 dni.

Jeśli jednak okaże się, że podatnik miał uzasadnione obiekcje, kontrola zostanie od razu zamknięta.

Pamiętaj oczywiście, że zgłoszenie sprzeciwu wobec kontroli skarbowej nie zawsze będzie skuteczne. Nie możesz zablokować czynności kontrolnych, jeśli zostały one wszczęte w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia lub przestępstwa skarbowego.


Autor wpisu:
Soluma Group, Grzegorz Wiśniewski

Nasze usługi

Zapoznaj się z naszą ofertą dla firm: usługi marketingowe, produkcja oprogramowania, organizacja eventów, usługi bhp, usługi IT, oraz inne.

Zobacz ofertęSkontaktuj się z nami

Przewiń do góry